Lidmaatschap

Contactgegevens ledenadministratie:

Mw. E. (Ellen) Ruys

Mail: ellen.paola@ziggo.nl   of tel.: + 31 6 17426335


Het aanmeldingsformulier print u uit, vul het in en onderteken het waarna u het via de post of ingescand via de mail naar de ledenadministratie verstuurd.

Enkel lidmaatschap: u bent als natuurlijk persoon of als rechtspersoon lid van de Vereniging. U kunt een stalnaam aanvragen die u kunt gebruiken bij de registratie van uw veulens.

Combinatie lidmaatschap: als meerdere personen bent u gezamenlijk 1 lid van de Vereniging. Als combinatie lid kunt u een stalnaam aanvragen die alle partners kunnen gebruiken bij de registratie van veulens. De partners zijn lid van dezelfde familie of delen een andere duurzaam bedoelde relatievorm met elkaar.


You print the form, fill it in, sign it and sent it by post or email a scan off the form to the society.

Single membership: as a natural person or a legal intity you are a member of the society. You can register a studname when registrating stock.

Combined membership: as multiple partners you are combined 1 member of the society. As a combined member you can register a studname which all partners can use when registrering stock. The partners are part of the same family or share a relation that is intended to be permanent.