Voor de betaling van de contributie wordt gebruik gemaakt van een doorlopende machtiging.

Hierbij machtig ik de Welsh Pony en Cob Vereniging om van zijn/haar bankrekening de verschuldigde jaarcontributie af te schrijven. Mocht de machtiging oninbaar zijn, dan wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Door het inzenden van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier geeft u aan akkoord te gaan / kennis te hebben genomen van onderstaand.

Wij weten dat de WPCV:

  • is erkend door de Nederlandse overheid als stamboek voor het Welsh ras in Nederland;
  • is erkend door de Nederlandse overheid als EU-paspoort uitgevende organisatie;
  • daarom nemen wij geen deel aan gedragingen en acties die deze erkenningen in gevaar kunnen brengen;
  • houden wij ons aan de statuten, codes en reglementen van de WPCV.

Lidmaatschappen lopen vanaf de ingangsdatum tot en met 31 december met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar. Afmeldingen dienen voor 1 november van het lopende jaar (voorkeur per mail) door de ledenadministratie te zijn ontvangen, dit conform onze statuten.