* Verplicht veldVoor de betaling van de contributie wordt gebruik gemaakt van een doorlopende machtiging.

Hierbij machtig ik de Welsh Pony en Cob Vereniging om van zijn/haar bankrekening de verschuldigde jaarcontributie af te schrijven. Mocht de machtiging oninbaar zijn, dan wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.