Bestuur

Voorzitter Henk Bleker
Secretaris Saskia Schoo tel: +31 6 45728353
Penningmeester Sonja de Jong tel.: +31 6 28589445
Registratiezaken Clemens Verspeek tel.: +31 6 34737835
Ledenadministratie Sonja de Jong tel.: +31 6 28589445
Showsecretariaat Sonja de Jong tel: +31 6 28589445
Bestuursvergaderingen
Eerst volgende vergadering woensdag 5 april 2023

Vergaderpunten

Heeft u een punt dat u graag door het bestuur besproken ziet? Stuur dan een mailtje naar onze secretaris: wpcvsecretariaat@gmail.com