Registraties


Contactgegevens:
Registratie en paspoorten WPCV, t.a.v. Dhr. C. (Clemens) Verspeek, Veenkamp 54, 3888 LJ Uddel.
Tel.: +31 6 34737835 (uitsluitend op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur) of wpcv@hetnet.nl 


Registratiereglementen

Nederlandse versie, goedgekeurd juni 2021

WPCS Overseas Registrations, maart 2021

WPCS Rules of Registration, oktober 2020

 

Formulieren