Nieuws

06 oktober 2020 

WPCV SHOW 2020 geannuleerd !! 

 

Beste WPCV leden en inzenders van de WPCV show 2020,

 

Ondanks al het optimisme om nog een mooie show aan het einde van ons jubileumjaar te organiseren moeten wij namens het hele team bekendmaken dat de show van 10 oktober niet door kan gaan.

De steeds strakker wordende regelgeving zowel in Nederland als in Duitsland maakt het niet mogelijk om een volwaardige show inclusief kampioenschappen te houden. De juryleden kunnen niet overkomen i.v.m. de strikte quarantaine maatregelen. Het maximale aantal aanwezigen is gesteld op 40 personen en de horeca moet gesloten blijven.

Dit alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat wij dit besluit genomen hebben.

Alle medewerkers en sponsoren zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Alle inschrijfgelden die al overgemaakt zijn zullen door onze penningmeester teruggestort worden. Alle betaalverzoeken die in de wachtrij stonden zullen niet verzonden worden.

 

Om alle Corona maatregelen te omzeilen is nu de focus op het houden van een digitale show. Hoe dit eruit gaat zien en wanneer dit plaats gaat vinden zal op een later moment gecommuniceerd gaan worden.

 

Namens het volledige organisatie team,

 


09 september 2020

Berichten van de RVO

Slachtbeperking van 6 naar 9 maanden.

Er een wijziging aangebracht in artikel 38v lid 1 van de I&R regeling. Dit naar aanleiding van de problemen die er dit voorjaar zijn met het chippen van paardachtigen in verband met de Corona richtlijnen.

In de regeling stond dat een paardachtige geïdentificeerd moet zijn binnen zes maanden na de geboorte. Deze termijn is tot nader bericht, aangepast naar negen maanden. 

Noot WPCV: U heeft daarmee iets meer tijd om uw veulens te laten registreren zonder slachtbeperking.

 

Paspoorten voor buitenlandse paarden/ponys.

In de tijd van het PVE was bepaald dat er door Nederlandse chippers in het buitenland mocht worden gechipt. Dit kwam voornamelijk voor bij chippers in de grensstreek met Duitsland. Daar is nu verandering in gekomen en de RVO heeft de regels strakker aangehaald.

Het komt hierop neer:

Een paard geboren in het buitenland moet een transponder(chip) krijgen met de code voor dat land. Een Nederlandse transponder(chip) mag dus niet over de grens gebracht worden om daar geïnjecteerd te worden in een buitenlands paard.

Een Nederlandse paspoortuitgevende instantie (ppi) mag geen paspoort afgeven voor een fok- en gebruikspaard (zgn. neutraal of blanco paspoort) in het buitenland.

Bij een stamboek paard (lees Welsh-pony) moet het paspoort uitgegeven worden door de fokvereniging die het stamboek bijhoudt waarin het paard is geregistreerd.

Enige afwijking hierin is dat de WPCV wel paspoorten mag afgeven voor Welshponys in het buitenland als de fokker/eigenaar lid is van de WPCV. Deze dieren moeten dus wel eerst een chip van eigen bodem hebben gekregen.


23 maart 2020

RWAS 2020, cancelled

Voor verdere informatie


15 maart 2020

Beste leden en niet -leden van de WPCV,

 

Nederland is in de ban van het Coronavirus. De afgekondigde maatregelen worden steeds drastischer.

Gelet op de ervaringen in China lijkt het einde van deze crisis nog lang niet in zicht.

Vanwege al deze onzekerheden heeft het bestuur van de WPCV besloten de Premiumshow, die gepland stond op 25 april aanstaande, af te gelasten.

De inschrijfgelden die reeds overgemaakt zijn worden z.s.m. op uw rekening terug gestort.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u via mail, website en socialmedia berichten.

 

Namens het bestuur van de WPCV

Jos Elskamp

Check het actuele nieuws op onze Facebook pagina