Nieuws


21st International Welsh Show 2022

Op 20 en 21 augustus a.s. wordt de 21st International Welsh Show gehouden in Soeren, Duitsland. Inschrijven voor deze show kan niet individueel maar alleen via het stamboek.

  • De inschrijving sluit op 20 mei 2022. Voor meer informatie, inschrijfformulier en vraagprogramma kijk op: 21st International Welsh Show
  • Graag vragen wij u om het inschrijfformulier te mailen naar het volgende e-mail adres: int.2022_wpcv@outlook.com  of Klik hier.
  • U ontvangt een bevestiging per mail van uw inschrijving.

Belangrijk nieuws van de RVO betreffende uitgifte van paspoorten, 17 april 2022

 

Beste Paspoort Uitgevende Instanties (PPI’s) en RVO,

Zoals eerder aan u bericht, zijn de omslagen van de Paardenpaspoorten vertraagd.

Ons was door de leverancier van de omslagen (Esselte) beloofd dat wij levering medio april mochten verwachten.

Helaas kunnen zij dit niet waarmaken, omdat levering van materiaal uit China ten behoeve van de fabricage van de paspoorten, niet op tijd komt.

Als reden hiervoor wordt de corona lockdown genoemd.

De afgelopen week hebben wij intensief contact met Esselte gehad om toch nog iets te kunnen bereiken, omdat wij weten dat u allen dringend om de omslagen verlegen zit.

Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat gehad en hebben zij ons gemeld dat zij nu verwachten in de laatste week van mei te kunnen gaan leveren.

Wij hebben om een garantie gevraagd, maar deze kunnen zij helaas niet geven.

Wij realiseren ons dat dit geen fijn bericht is en bieden onze oprechte excuses aan, wij hadden het heel graag anders gezien, maar de internationale omstandigheden, dicteren helaas anders.

Als u meent hierdoor in de problemen te komen neem dan contact op met de registratie (Clemens Verspeek).


Premium Stallion & Youngstock show, zaterdag 30 april 2022

 

Voor het vraagprogramma en het inschrijfformulier klikt u hier


Nieuwe cursus paspoortconsulent

Bij niet alle stamboeken blijken voldoende paspoortconsulenten beschikbaar te zijn om de taken efficiënt te laten verlopen. Daarom wordt er dit jaar op zaterdag 19 maart a.s. een opleiding opgestart voor de cursus tot paspoortconsulent. Zaterdag 19 maart zal bestaan uit theorie en aansluitend een praktijkdeel. De intentie is om in mei/juni 2022 het praktijkexamen voor deze opleiding te organiseren. In de tussenliggende tijd dient uw kandidaat een stage te volbrengen bij een ervaren consulent. 

Opgeven kan tot 25 februari door een mailtje te sturen naar: wpcvsecretariaat@gmail.com


Zaterdag 19 februari 2022, gezellige activiteit in Doorn

Zie Newsletter 2 van dit jaar.


Nieuwjaarsbijeenkomst 22 januari 2022, Dorpshuis "De Toekomst", Langbroek

Vanwege de geldende corona regelgeving is deze bijeenkomst afgelast.


Shownieuws, november 2021

Onder voorbehoud zijn de showdata van onze shows in 2022:

Zaterdag 30 april, zaterdag 18 juni en zaterdag 3 september


Nieuws van de RVO fokkerij, 24 juni 2021

Namens alle erkende stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen hebben wij gegevens aan de Europese Commissie verstrekt voor de VK-derde-landen-lijst. De Europese Commissie verstrekt de gegevens namens alle EU-lidstaten aan het VK. Hierbij hebben wij verklaard dat uw organisatie een of meerdere goedgekeurde fokprogramma’s uitvoert en niet discrimineert op grond van het land van herkomst van dieren die ingeschreven worden in het stamboek.

Door de publicatie op de lijst accepteren de organisaties in het Verenigd Koninkrijk de zoötechnische certificaten die u afgeeft voor raszuivere dieren of levende producten daarvan, voor de handel en inschrijving in het stamboek.


Nieuws van de WP&CS

Letter To Daughter Societies 18 Mei 2021
PDF – 105,1 KB 291 downloads
Overseas Registrations Daughter Society Letter 20 Mei 2021
PDF – 119,1 KB 266 downloads

Per 21 april 2021 gaat er voor de paardenhouder wat veranderen, Regels paardenhouder


21st International Welsh Show 2021, Germany

Voorlopig is de 21st International Welsh Show 2021 uitgesteld, meer hierover op: https://www.facebook.com/IWS2021/


26 januari 2021

Nieuwsbrief RVO Januari 2021

De onderwerpen in de nieuwsbrief zijn de volgende:

  1. Nieuwe paspoort uitgevende instantie
  2. Uitgifte paspoorten binnen de EU na de Brexit
  3. Animal Health Regulation
  4. Aanpassingen paspoorten?
  5. Aanpassingen eisen voor aangewezen natuurgebieden
  6. Registratie als chipper
  7. Aanvraag paspoort voor al gechipt paard.

Klik op de link om de nieuwsbrief te openen  Nieuwsbrief januari 2021.pdf


17 december 2020  
Informatie Brexit fokkerijregelgeving

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 december 2020 heeft u van RVO informatie ontvangen over de gevolgen van Brexit voor fokkers. Graag wil ik u nader informeren over de lijst Fokorganen in derde landen.

 

Publicatie lijst fokorganen in het Verenigd Koninkrijk

Op de website van de Europese Commissie is de lijst fokorganen in het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. Hierbij staat vermeld dat deze van toepassing is na het einde van de transitieperiode (31-12-2020).
U vindt de lijst hier: 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/zootechnics_non-eu_dir-94-28_herdbook-gbr.pdf

En via: https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/non-eu_countries_en bij ‘United Kingdom’.

Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2021 dieren die binnengebracht worden in de Unie met een zoötechnisch certificaat afkomstig van een stamboek van deze lijst kunt inschrijven in de hoofdsectie van het stamboek.

Verdere informatie

Helaas zijn nog niet alle gevolgen van de veranderingen duidelijk. Hierover heeft Nederland vragen gesteld aan de Europese Commissie. Ook hangen de eventuele gevolgen af van de onderhandelingsresultaten van de EU en het VK over hun nieuwe relatie. Er is pas meer duidelijkheid over de nieuwe relatie als de onderhandelingen voorbij zijn.

Als er meer duidelijkheid is over de gevolgen, informeer ik u graag weer.

Meer informatie

Heeft u vragen? kijk dan op www.rvo.nl of op de websites van het VK en de EC. U kunt ons ook telefonisch bereiken op 088 042 42 42. Of stuur een e-mail naar fokkerij@rvo.nl.

Met vriendelijke groet,

RVO 

 


02 december 2020

BREXIT UPDATE

Beste Welsh vrienden,

Hieronder vindt u een bericht over de (mogelijke) gevolgen van de Brexit van de UK, dat wij van de RVO hebben ontvangen. Ondanks dat er nog veel onduidelijk is zetten wij dit toch nu op de website.

Het bestuur was al enige tijd in overleg met de RVO en zusterstamboeken en heeft ook vragen gesteld m.b.t. de onduidelijkheden en tegenstrijdige berichten. Deze vragen zijn voorgelegd aan de Europese Commissie. Zodra er meer duidelijk is zullen wij daarover berichten.

Mocht u besluiten om dieren met een “vreemd” paspoort in te laten schrijven bij de WPCV dan is het tarief daarvoor €15,00 voor leden en €25,00 voor niet-leden.

 

Van: RVO Fokkerij
Verzonden: dinsdag 1 december 2020 16:26
Aan: RVO Fokkerij <fokkerij@rvo.nl>
Onderwerp: De gevolgen van Brexit voor fokkers

 

Geachte heer/mevrouw,

U bent door RVO erkend als stamboekvereniging of fokkerijgroepering. Graag wil ik u informeren over de gevolgen van de Brexit.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de wetten en regels van de Europese Unie (EU) niet meer voor het Verenigd Koninkrijk (VK). Dat komt doordat het VK afgelopen februari uit de EU is gestapt: de Brexit. Er is nu nog sprake van een overgangsperiode, maar die eindigt op 31 december 2020. In 2021 is het VK officieel geen lid meer van de EU. Er gelden dan ook andere handelsregels: de regels voor handel met derde landen. 

Deze regels kunnen gevolgen hebben voor u. Daarom heeft de Europese Commissie (EC) advies uitgebracht. In dit bericht wijs ik u daarop. Ook informeer ik u over de belangrijkste veranderingen.

 

Advies aan fokkers

Staan uw fokdieren in een stamboek in het VK? Schrijf deze dieren ook in een Nederlands stamboek in. Of in een stamboek van een andere Europese lidstaat voor dat ras. Doe dit voor het einde van de overgangsperiode. Hiermee voorkomt u dat uw dieren niet als raszuiver verhandeld kunnen worden. Dat is namelijk niet mogelijk als het VK-stamboek niet op de lijst Fokorganen in derde landen staat.

Verspreid dit advies onder uw fokkers. Zo komen zij niet voor vervelende verrassingen te staan.

 

Belangrijkste veranderingen

De Brexit heeft een aantal gevolgen voor fokkers, fokkerijgroeperingen en stamboekverenigingen.

Erkenning stamboeken in het VK vervalt

De erkenning vervalt voor stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in het VK. Deze erkenning geldt namelijk alleen voor Europese lidstaten. Dit betekent dat stamboekverenigingen en fokkerijgroeperingen in het VK vanaf 1 januari 2021 geen officiële zoötechnische certificaten meer mogen afgeven.

Voor de status ‘stamboek van oorsprong’ bij paardenstamboeken verandert er niets. Om deze status te hebben hoeft het stamboek niet op de lijst Fokorganen in derde landen te staan. Ook kan een stamboek van oorsprong in een derde land gevestigd zijn.

Handel tussen het VK en Nederland

Het VK is vanaf 2021 een derde land. Voor de handel in raszuivere fokdieren tussen Europese lidstaten en derde landen heeft de EC een lijst opgesteld: Fokorganen in derde landen. Op deze lijst staan fokorganen (stamboeken) in derde landen die in beginsel dezelfde regels volgen zoals opgenomen in de Fokkerijverordening. Fokorganen die op deze lijst staan mogen documenten afgeven die dezelfde waarde hebben als een officieel zoötechnisch certificaat. U mag dieren die overgeschreven worden naar uw stamboek alleen in de hoofdsectie inschrijven als zij afkomstig zijn van een stamboek dat op deze lijst staat vermeld.

De nu erkende organisaties in het VK komen niet automatisch op de lijst Fokorganen in derde landen. Daarvoor moeten zij een procedure doorlopen bij de bevoegde autoriteit in het VK. Het is dus goed mogelijk dat deze organisaties niet meteen op 1 januari 2021 op de lijst staan. Om deze reden geeft de EC het advies aan fokkers die zich in de EU bevinden en hun dieren hebben ingeschreven in een VK stamboek, om hun dieren ook in een Europees stamboek in te schrijven.

 

Gevolgen van de veranderingen

Helaas zijn nog niet alle gevolgen van de veranderingen duidelijk. Hierover heeft Nederland vragen gesteld aan de EC. Ook hangen de eventuele gevolgen af van de onderhandelingsresultaten van de EU en het VK over hun nieuwe relatie. Er is pas meer duidelijkheid over de nieuwe relatie als de onderhandelingen voorbij zijn. Als er meer duidelijkheid is over de gevolgen, informeer ik u graag weer.

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl of op de websites van het VK en de EC (https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics_en) U kunt ons ook telefonisch bereiken op 088 042 42 42. Of stuur een e-mail naar fokkerij@rvo.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Eline Beemsterboer

Teammanager Marktordening en Fokkerijregelgeving

 


06 oktober 2020 

WPCV SHOW 2020 geannuleerd !! 

 

Beste WPCV leden en inzenders van de WPCV show 2020,

 

Ondanks al het optimisme om nog een mooie show aan het einde van ons jubileumjaar te organiseren moeten wij namens het hele team bekendmaken dat de show van 10 oktober niet door kan gaan.

De steeds strakker wordende regelgeving zowel in Nederland als in Duitsland maakt het niet mogelijk om een volwaardige show inclusief kampioenschappen te houden. De juryleden kunnen niet overkomen i.v.m. de strikte quarantaine maatregelen. Het maximale aantal aanwezigen is gesteld op 40 personen en de horeca moet gesloten blijven.

Dit alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat wij dit besluit genomen hebben.

Alle medewerkers en sponsoren zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Alle inschrijfgelden die al overgemaakt zijn zullen door onze penningmeester teruggestort worden. Alle betaalverzoeken die in de wachtrij stonden zullen niet verzonden worden.

 

Om alle Corona maatregelen te omzeilen is nu de focus op het houden van een digitale show. Hoe dit eruit gaat zien en wanneer dit plaats gaat vinden zal op een later moment gecommuniceerd gaan worden.

 

Namens het volledige organisatie team,

 


09 september 2020

Berichten van de RVO

Slachtbeperking van 6 naar 9 maanden.

Er een wijziging aangebracht in artikel 38v lid 1 van de I&R regeling. Dit naar aanleiding van de problemen die er dit voorjaar zijn met het chippen van paardachtigen in verband met de Corona richtlijnen.

In de regeling stond dat een paardachtige geïdentificeerd moet zijn binnen zes maanden na de geboorte. Deze termijn is tot nader bericht, aangepast naar negen maanden. 

Noot WPCV: U heeft daarmee iets meer tijd om uw veulens te laten registreren zonder slachtbeperking.

 

Paspoorten voor buitenlandse paarden/ponys.

In de tijd van het PVE was bepaald dat er door Nederlandse chippers in het buitenland mocht worden gechipt. Dit kwam voornamelijk voor bij chippers in de grensstreek met Duitsland. Daar is nu verandering in gekomen en de RVO heeft de regels strakker aangehaald.

Het komt hierop neer:

Een paard geboren in het buitenland moet een transponder(chip) krijgen met de code voor dat land. Een Nederlandse transponder(chip) mag dus niet over de grens gebracht worden om daar geïnjecteerd te worden in een buitenlands paard.

Een Nederlandse paspoortuitgevende instantie (ppi) mag geen paspoort afgeven voor een fok- en gebruikspaard (zgn. neutraal of blanco paspoort) in het buitenland.

Bij een stamboek paard (lees Welsh-pony) moet het paspoort uitgegeven worden door de fokvereniging die het stamboek bijhoudt waarin het paard is geregistreerd.

Enige afwijking hierin is dat de WPCV wel paspoorten mag afgeven voor Welshponys in het buitenland als de fokker/eigenaar lid is van de WPCV. Deze dieren moeten dus wel eerst een chip van eigen bodem hebben gekregen.


23 maart 2020

RWAS 2020, cancelled

Voor verdere informatie


15 maart 2020

Beste leden en niet -leden van de WPCV,

 

Nederland is in de ban van het Coronavirus. De afgekondigde maatregelen worden steeds drastischer.

Gelet op de ervaringen in China lijkt het einde van deze crisis nog lang niet in zicht.

Vanwege al deze onzekerheden heeft het bestuur van de WPCV besloten de Premiumshow, die gepland stond op 25 april aanstaande, af te gelasten.

De inschrijfgelden die reeds overgemaakt zijn worden z.s.m. op uw rekening terug gestort.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u via mail, website en socialmedia berichten.

 

Namens het bestuur van de WPCV

Jos Elskamp

Check het actuele nieuws op onze Facebook pagina