Contact


Functie Naam Telefoonnummer Email
Voorzitter Henk Bleker tel: +31 6 53323076 via mail secretaris
Secretaris Saskia Schoo tel: +31 6 45728353 wpcvsecretariaat@gmail.com
Penningmeester Sonja de Jong tel.: +31 6 28589445 penningmeester_wpcv@outlook.com
Registratiezaken Clemens Verspeek tel.: +31 6 34737835 wpcv@hetnet.nl
Ledenadministratie Sonja de Jong tel.: +31 6 28589445 leden_wpcv@outlook.com
Showsecretariaat Sonja de Jong tel.: +31 6 28589445 wpcvshowsecretariaat@outlook.com
Social Media Saskia Schoo en Sonja de Jong tel: +31 6 45728353 (Saskia) wpcv_socialmedia@outlook.com
Redactie Journal Saskia Schoo tel: +31 6 45728353 wpcvjournalredactie@gmail.com
Algemeen bestuurslid Annet Borgstijn tel.: +31 6 40201224 dezevenmorgen@gmail.com

Postadres WPCV: Veenkamp 54, 3888 LJ Uddel

Betalingen aan de WPCV
Rabobank
IBAN: NL 75 RABO 0132 312 816     Swift/BIC: RABONL2U


Reacties