Contact


Naam Telefoonnummer Email
Voorzitter Henk Bleker
Algemeen secretariaat Saskia Schoo tel: +31 6 45728353 wpcvsecretariaat@gmail.com
Penningmeester Sonja de Jong tel.: +31 6 28589445 penningmeester_wpcv@outlook.com
Registratiezaken Clemens Verspeek tel.: +31 6 34737835 wpcv@hetnet.nl
Ledenadministratie Sonja de Jong penningmeester_wpcv@outlook.com
Showsecretariaat Sonja de Jong tel.: +31 6 28589445 wpcvshowsecretariaat@outlook.com
Social Media Annet Borgstijn, Saskia Schoo, Sonja de Jong tel: +31 6 45728353 (Saskia) wpcvsocialmedia@outlook.com
Redactie Journal Denise Methorst redactiewpcv@gmail.com

Postadres WPCV: Veenkamp 54, 3888 LJ Uddel

Betalingen aan de WPCV
Rabobank
IBAN: NL 75 RABO 0132 312 816     Swift/BIC: RABONL2U


Reacties