Contact


Functie Naam Telefoonnummer Email
Voorzitter Henk Bleker tel: +31 6 53323076 via mail secretaris
Secretaris Saskia Schoo tel: +31 6 45728353 wpcvsecretariaat@gmail.com
Penningmeester Sonja de Jong tel.: +31 6 28589445 penningmeester_wpcv@outlook.com
Registratiezaken Clemens Verspeek tel.: +31 6 34737835 wpcv@hetnet.nl
Ledenadministratie Sonja de Jong tel.: +31 6 28589445 leden_wpcv@outlook.com
Showsecretariaat Annet Borgstijn, Sonja de Jong tel.: +31 6 40201224 wpcvshowsecretariaat@outlook.com
Social Media Annet Borgstijn, Saskia Schoo, Sonja de Jong tel: +31 6 45728353 (Saskia) wpcv_socialmedia@outlook.com
Redactie Journal

Postadres WPCV: Veenkamp 54, 3888 LJ Uddel

Betalingen aan de WPCV
Rabobank
IBAN: NL 75 RABO 0132 312 816     Swift/BIC: RABONL2U


Reacties