Organisatie


Doel van de Vereniging

De Welsh Pony en Cob Vereniging (WPCV ) is opgericht in 1970; de vestigingsplaats is Amersfoort. De vereniging heeft tot doel de bevordering van de fokkerij van en het gebruik van de Welsh Pony. De leden zijn woonachtig in Nederland, in andere landen van de Europese Unie en daarbuiten.
De WPCV is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)erkend als organisatie die paspoorten uitgeeft voor paarden en pony’s. Zij geeft WPCV paspoorten uit aan Welsh pony's; aan niet Welsh pony's worden neutrale paspoorten uitgegeven. De vereniging heeft geen winstoogmerk en gebruikt de inkomsten om de kosten van haar activiteiten te betalen.

De vereniging volgt de regels die zijn opgesteld door het moederstamboek in Groot Brittannië, The Welsh Pony and Cob Society (WPCS). Deze regels hebben betrekking op het aanleggen en bijhouden van registers voor de secties A, B, C, D, E en Welsh partbred en de wijze waarop wordt geregistreerd.
De Welsh pony wordt onderverdeeld in Welsh mountain pony's (sectie A), Welsh pony's (sectie B), Welsh pony's van cob type (sectie C), Welsh cobs (sectie D), sectie Welsh partbred (sectie WPBr).
De WPCV organiseert een drietal shows, geeft voorlichting en informatie aan leden, onderhoudt en bevordert contacten in de breedste zin van het woord.
Een kenmerkend element binnen de WPCV is dat de fokker als enige de vrijheid en verantwoordelijkheid heeft om keuzes te maken in zijn fokkerij. Hij bepaalt de combinatie tussen hengst en merrie. Daarbij houdt hij zich aan de registratieregels en de rasbeschrijving. Een tweede kenmerkend element is de wijze waarop de shows worden georganiseerd. Er wordt uitsluitend gebruikgemaakt van Engelse juryleden, die voorafgaand aan de show geen kennis hebben wie de eigenaar van een pony is, noch van zijn afstamming (z.g. “keuren zonder boekje”). Dit bevordert de objectiviteit en onpartijdigheid van
de beoordeling.

Code goed bestuur
Om duidelijk te hebben over de regels welke de bestuursleden van de WPCV zullen volgen, is de Code Goed Bestuur opgesteld. Deze is in de vergadering van 22 november 2008 goedgekeurd en vastgesteld als document dat van toepassing is op bestuursleden.

De Code Goed Bestuur heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen en zodoende de gezellige sfeer en de sportieve omgang met elkaar te bevorderen. Bij interpretatieverschillen probeert het bestuur in 1e instantie een oplossing te vinden; mocht dit niet lukken, dan wordt het in de ledenvergadering besproken.

Code goed gedrag
Om duidelijkheid te hebben over welke regels binnen de WPCV van toepassing zijn, is de Code Goed Gedrag opgesteld. Deze is in de vergadering van 22 november 2008 goedgekeurd en vastgesteld als document dat van toepassing is op leden van de Public Relations, registratiecommissie, showsecretariaat en mensen die door het bestuur zijn aangewezen.

De Code Goed Gedrag heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen en zodoende de
gezellige sfeer en de sportieve omgang met elkaar te bevorderen. Bij interpretatieverschillen probeert het bestuur in 1e instantie een oplossing te vinden; mocht dit niet lukken, dan wordt het in de ledenvergadering besproken.