Registraties

Contactgegevens:
Registratie en paspoorten WPCV, t.a.v. Dhr. C. (Clemens) Verspeek, Veenkamp 54, 3888 LJ Uddel.
Tel.: +31 6 34737835 (uitsluitend op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur) of wpcv@hetnet.nl 


Registratiereglement

Nederlandse versie

 

Formulieren