Agenda

Onder Agenda vindt u de algemene agenda van de WPCV, en Showkalender 2022-2023
Op deze pagina treft u de data van de bestuursvergaderingen.
Bestuursvergaderingen vinden elke twee weken plaats, afwisselend in Teams verband en fysiek. 

Bestuursvergadering
Eerst volgende fysieke vergadering:
Woensdag 28 september 2022
Fysieke bestuursvergadering plaats gevonden:
Woensdag 14 september 2022
Woensdag 31 augustus 2022
Donderdag 4 augustus 2022

Vergaderpunten

Heeft u een punt dat u graag door het bestuur besproken ziet? Stuur dan een mailtje naar onze secretaris: wpcvsecretariaat@gmail.com