WPCV Celebrate night

Feestelijke middag en avond in het teken van het 50 jarig bestaan van de vereniging. 

Invullen van deze avond volgt z.sm. 

Heeft u leuke ideeën, tips of andere suggesties. mail dan naar redactiewpcv@gmail.com