* Verplicht veld
Voor de betaling van de contributie wordt gebruik gemaakt van een doorlopende machtiging.

Hierbij machtig ik de Welsh Pony en Cob Vereniging om van zijn/haar bankrekening de verschuldigde jaarcontributie af te schrijven. Mocht de machtiging oninbaar zijn, dan wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Door het inzenden van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier geeft u aan akkoord te gaan / kennis te hebben genomen van onderstaand.

Wij weten dat de WPCV:

  • is erkend door de Nederlandse overheid als stamboek voor het Welsh ras in Nederland;
  • is erkend door de Nederlandse overheid als EU-paspoort uitgevende organisatie;
  • daarom nemen wij geen deel aan gedragingen en acties die deze erkenningen in gevaar kunnen brengen;
  • houden wij ons aan de statuten, codes en reglementen van de WPCV.

Lidmaatschappen lopen vanaf de ingangsdatum tot en met 31 december met stilzwijgende verlenging voor telkens 1 jaar. Afmeldingen dienen voor 1 november van het lopende jaar (voorkeur per mail) door de ledenadministratie te zijn ontvangen, dit conform onze statuten.

Een familielidmaatschap kan alleen worden aangegaan als de betreffende personen op hetzelfde adres zijn gehuisvest.