Paspoorten

Paspoorten zijn belangrijk en worden steeds belangrijker. Wees er zuinig op en neem de regels in acht. Zie ook de pagina over de registratie.

Illegale microchips, soms wordt bij het chippen gebruik gemaakt van een microchip die niet door de officiële instantie zoals de chipper of de dierenarts, is verstrekt (bv. gekocht via internet of toegestuurd vanuit het buitenland). Als deze microchip niet is voorzien van de Nederlandse landencode 528 en niet is gecontroleerd door de Dienst Regelingen LNV op uniciteit (d.w.z. een uniek nummer), dan betreft het een illegale microchip voor Nederlandse dieren en is degene die een dergelijke microchip inbrengt in overtreding. Let er dus op dat u het chippen door de chipper of de dierenarts laat doen en gebruik alleen hun microchips.

Op naam laten overschrijven. In navolging van de WP&CS wordt vanaf oktober 2009 in de paspoorten die worden uitgegeven door de WPCV een aantal pagina's opgenomen waarop de koop/verkoop van een pony kan worden vastgelegd. U kunt deze pagina's aantreffen achterin het paspoort, de kleur daarvan is licht groen (tip: maak van de ingevulde pagina's een kopie voor uw eigen administratie voor het geval het paspoort wordt gestolen of zoekraakt).

Na de koop stuurt u het paspoort op naar de registratie om de pony op uw naam te laten overschrijven. Klik op de link voor het verkoop registratieformulier 


Attent blijven met paspoorten

  1. Koop nooit een pony zonder een paspoort en zorg dat u het paspoort tijdig overhandigd krijgt. Alle pony's ouder dan 6 maanden moeten zijn voorzien van een chip en een paspoort, het is verboden om pony's van 6 maanden en ouder te houden die niet voorzien zijn van een chip en bijbehorend paspoort.
  2. Tot 31 december 2009 kon er voor een veulen ouder dan 6 maanden een normaal paspoort aangevraagd worden, of te wel een paspoort zonder beperkingen, d.w.z. dat in het paspoort was aangegeven dat de pony uitgesloten was van de slacht voor menselijke consumptie. M.i.v. 2010 moet altijd een paspoort voor het veulen worden aangevraagd voordat het veulen 6 maanden oud is, bij een te late aanvraag krijgt u een paspoort met beperkingen.
  3. Het paspoort moet altijd bij de pony zijn. Wanneer u het paspoort afgeeft aan iemand moet u hem/haar laten tekenen voor ontvangst, dit ten einde eventuele lastige situaties te voorkomen.
  4. U moet weten dat iedere pony bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie, tenzij u in het medische hoofdstuk (*) aangeeft dat het daarvoor niet bestemd is. Alleen in het medische hoofdstuk mag u zelf een aantekening in het paspoort maken, op de andere pagina's mag dat niet.
  5. Als de pony komt te overlijden moet u het paspoort binnen 30 dagen na overlijden terugsturen naar de registratie.
  6. Stel: u heeft een pony gekocht waarvan de voormalige eigenaar het paspoort niet wil afgeven. In dit geval weet u waar het paspoort zich bevindt, u kunt dan geen duplicaat paspoort aanvragen. U moet er met de voormalige eigenaar onderling of m.b.v. de rechter uit zien te komen. De PVE e/o WPCV hebben hierin geen taak en geen verantwoordelijkheden.
  7. Als het paspoort is gestolen of zoekgeraakt, doet u aamgifte bij de politie. Met de aangifte van de politie vraagt u een duplicaat paspoort aan bij het stamboek die het originele paspoort heeft uitgegeven.

Inlegvel medische behandeling, de EU-regelgeving schrijft voor dat iedere pony of paard een paspoort dient te hebben. Toen de eerste paspoorten werden uitgegeven werd gebruik gemaakt van paspoorten zonder het hoofdstuk "Medische behandeling". Bij de laatste aanpassing van de EU-regelgeving is het verplicht gesteld dat alle paspoorten, zowel oude als nieuwe, vanaf 1-1-2010 van dit hoofdstuk voorzien moeten zijn. Indien dit ontbreekt kon u tot 1 juli 2009 een los inlegvel aanvragen.

Na 1 juli 2009 is een paspoort zonder inlegvel ongeldig en bent u als eigenaar en/of houder in overtreding. U kunt problemen krijgen bij de verkoop voor de fokkerij, handel en vooral de slacht. Na die datum is het probleem slechts op te lossen door het paspoort te laten vervangen door een nieuw paspoort. Voor meer info verwijzen wij u naar de website van de PVE of neemt u contact op met ons registratiekantoor.