Organisatie

Doel van de Vereniging


Statuten

Statuten van de Welsh Pony en Cob Vereniging Naam en zetel

Code goed bestuur

Om duidelijk te hebben over de regels welke de bestuursleden van de WPCV zullen volgen, is de Code Goed Bestuur opgesteld. Deze is in de vergadering van 22 november 2008 goedgekeurd en vastgesteld als document dat van toepassing is op bestuursleden.

Doel:

De Code Goed Bestuur heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen en zodoende de gezellige sfeer en de sportieve omgang met elkaar te bevorderen. Bij interpretatieverschillen probeert het bestuur in 1e instantie een oplossing te vinden; mocht dit niet lukken, dan wordt het in de ledenvergadering besproken.

Code goed gedrag

Om duidelijkheid te hebben over welke regels binnen de WPCV van toepassing zijn, is de Code Goed Gedrag opgesteld. Deze is in de vergadering van 22 november 2008 goedgekeurd en vastgesteld als document dat van toepassing is op leden van de Public Relations, registratiecommissie, showsecretariaat en mensen die door het bestuur zijn aangewezen.

Doel:

De Code Goed Gedrag heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen en zodoende de
gezellige sfeer en de sportieve omgang met elkaar te bevorderen. Bij interpretatieverschillen probeert het bestuur in 1e instantie een oplossing te vinden; mocht dit niet lukken, dan wordt het in de ledenvergadering besproken.


Bestuur

Voorzitter: dhr. J. (Jos) Elskamp, Putten,

tel.: +31 341 492143, @ Jos

Penningmeester: dhr. C. (Clemens) Verspeek, Uddel

tel.: +31 6 34737835, @ Clemens

Secretaris: mw. S. (Sonja) de Jong, Alphen a/d Rijn,

tel.: +31 6 18404034, @ Sonja

Ledenadm.: mw. E. (Ellen) Ruys, Mijdrecht,

tel.: +31 617426335, @ Ellen

Alg. bestuurslid: dhr. J. (Joop) Gidding, Millingen a/d Rijn

tel.: +31 6 16589809, @ Joop

Alg. bestuurslid: mw. H. (Herma) Bakker, Leusden

tel.: +31 6 40581924, @ Herma

Registratie en registratiecommissie

Registratie, vz registratiecommissie

dhr. C. (Clemens) Verspeek, @ Clemens

Lid registratiecommissie

mw. J. (Judith) Alberts

Lid registratiecommissie

mw. Th. (Thea) van der Zwaag

Journal en Newsletters

Bestuur van de WPCV

Showcommissie

Joop Gidding, coördinator

@ Joop

tel.nr.: +31 6 16589809

Ellen RuysRick PolinderWilly BuyzerShowsecretariaat

Sonja de Jong


@ Showsecretariaat

tel.nr.: +31 6 18404034

Predicatencommissie

Clemens Verspeek

Gerrit van Beek

Social media

Website

Sonja de Jong

@ Sonja

Facebook

Emma van der Burg

Herma Bakker

Sonja de Jong

@ Emma

@ Herma

@ Sonja